W teatrach poniedziałki to zazwyczaj dni prób lub odpoczynku — gdy nie ma dla widzów żadnych spektakli. Teatr Polski we Wrocławiu na przekór „zwyczajowi” wprowadził więc cykl Czynnych poniedziałków.

Spotkania odbywają się na scenie kameralnej i mają formę Magla sztuk, czyli spotkań z pisarzami (np. Jerzym Pilchem, Olgą Tokarczuk czy Januszem Głowackim), reżyserami filmowymi i teatralnymi (np. Przemysławem Wojcieszkiem, Krystianem Lupą), aktorami czy nawet politykami (np. Władysławem Frasyniukiem) lub Czytań, podczas których aktorzy czytają fragmenty wybranych, najczęściej współczesnych, tekstów literackich. Czasami w ramach cyklu prezentowane są filmy, odbywają się koncerty. Istotą każdego ze spotkań jest dialog — a więc czas przewidziany na dyskusje uczestników z widzami i widzów z uczestnikami.