Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO powstało w 2007 r. W październiku 2009 r. wzięło pod opiekę zaniedbany dom kultury w Podłężu w gminie Niepołomice.

Dzięki temu stało się pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, której powierzono w zarząd gminny dom kultury. Propozycje przygotowane w domu kultury okazały się tak interesujące i nietypowe, że na zajęcia przyjeżdżali mieszkańcy nie tylko gminy Niepołomice i powiatu wielickiego, ale także z Krakowa. W tym czasie bazę lokalową domu kultury stanowiły tylko trzy sale: jedna duża i dwie małe oraz wąski korytarz.

Ponieważ nie było szans na rozbudowę domu kultury, jesienią 2011 r. INSPIRO postanowiło zorganizować ogólnopolski konkurs architektoniczny Podziel Kwadrat oraz warsztaty, jak zagospodarować dostępną przestrzeń, by była bardziej funkcjonalna. Uczestnicy zajęć pomagali m.in. w projektowaniu nowych wnętrz domu kultury.

Na wykonanie remontu placówki według projektu Gaj Inspiracji MKiDN przeznaczyło 0,5 mln zł dotacji w trybie nadzwyczajnym. Doceniono w ten sposób wyjątkowość tego, co dzieje się w INSPIRO — zarówno pod względem oferty kulturalnej, jak i zaangażowania w sprawę lokalnej społeczności. Co ciekawe, w ciągu kilku dni mieszkańcy zebrali 1300 podpisów pod apelem do ministra o przyznanie dotacji na remont INSPIRO.

Odnowiony dom kultury INSPIRO został otwarty 22 lutego 2014 r.