To hasło promocyjne kompleksowego programu bezpłatnych praktyk studenckich, które przygotowało Muzeum Etnograficzne w Warszawie. We wrześniu troje studentów, laureatów konkursu, będzie aktywnie uczestniczyć w codziennej pracy muzeum, ucząc się zarówno tego, jak organizuje się wystawy, gromadzi zbiory, prowadzi działalność edukacyjną czy popularyzatorską, jak i tego, na czym polega zarządzanie finansami czy kadrami w instytucji kultury.

Jak informują pomysłodawcy projektu, celem akcji jest udowodnienie, że muzeum traktuje praktykantów po partnersku, że dzieli się swoją wiedzą oraz że wspiera aktywność i postawy twórcze młodych ludzi.

Do planu praktyk dopisano też punkt, który zakłada bieżące pozyskiwanie informacji zwrotnych, uwag i rekomendacji od stażystów w celu opracowania wskazówek rozwojowych dla muzeum. Po zakończeniu praktyk, w październiku i listopadzie, stażyści samodzielnie (ramach umów o dzieło, finansowanych z projektu MKiDN) poprowadzą konferencje dla gimnazjalistów, licealistów i studentów w Warszawie oraz w ośrodkach akademickich województwa mazowieckiego.

Aby wziąć udział w pilotażowym programie praktyk, studenci kierunków humanistycznych z województwa mazowieckiego mieli za zadanie przygotować projekt do zrealizowania w muzeum. Nadesłano wiele ciekawych prac, które staną się inspiracją dla kolejnych, podejmowanych przez muzeum zadań.

Projekt Praktykuj w kulturze! dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja kulturalna, priorytet Doskonalenie kadr kultury.