Choć wolontariat seniorów jest na gruncie polskim zjawiskiem stosunkowo nowym i dopiero rozpowszechnianym, kryje w sobie ogromny potencjał.

Co pewien czas centra wolontariatu lub organizacje pozarządowe realizują projekty albo organizują szkolenia i spotkania informacyjne dla starszych osób, które mają na celu zachęcenie ich do aktywności w zakresie wolontariatu. Jest to okazja dla wszystkich regionalnych instytucji kultury, które zgłaszać mogą własne propozycje współpracy z wolontariuszami seniorami. Obecnie taki projekt realizuje Fundacja Revita z Krakowa.

Instytucje kultury działające w miejscach, w których obecnie nie realizuje się tego typu projektów, mogą skorzystać z poradnika dla organizacji i instytucji Jak pracować z wolontariuszem seniorem? i poradnika seniora Jak zostać wolontariuszem? Obie publikacje są dostępne w formacie PDF na stronie internetowej Regionalnego Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Poza praktycznymi wskazówkami w publikacji opisano także przykłady dobrych praktyk, w tym z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.