Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje obecnie Generator Pomysłów — rodzaj otwartych warsztatów z udziałem przedstawicieli i liderów organizacji pozarządowych skierowanych do 5 bibliotek, przy których powstały Strefy Innowacji: w Grodzisku Mazowieckim, Wieliczce, Oświęcimiu, Piekarach Śląskich i Jarocinie. Uczestnicy mają 24 godziny na opracowanie projektu społeczno-kulturalnego związanego z ważnym dla danego miejsca „wyzwaniem społecznym”.

Wyzwania te określają mieszkańcy w poprzedzającej warsztaty diagnozie. Najpierw wyłaniane są obszary, w ramach których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na działania.
Pomysły wrzuca się do specjalnej skrzynki pomysłów, która znajduje się w bibliotece albo wysyła przez Internet.

Przykładowo w Wieliczce podczas kilkudniowej diagnozy wyłoniono pięć obszarów: ożywienie Wieliczki po godzinie 18:00; darmowa przestrzeń dla spotkań; udział mieszkańców w kulturalnych wydarzeniach; innowacyjne usługi w bibliotece; sojusz na rzecz kultury (współpraca wielickich instytucji, działania międzysektorowe).

Mieszkańcy dzielili się swoimi pomysłami na działanie w ramach jednego z wytypowanych „wyzwań”. Najciekawsze pomysły doczekały się wspólnego dopracowywania podczas zorganizowanych specjalnie w tym celu warsztatów. Następnie w głosowaniu mieszkańcy wybrali jeden z nich. Zwycięski pomysł zostanie zrealizowany ze środków ze specjalnej dotacji.

Strefy Innowacji są częścią Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.