Projekt Metropolis jest próbą zmierzenia się ze stereotypowym wizerunkiem Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz stworzenia współczesnego portretu regionu przy użyciu narzędzi sztuk wizualnych.

Opiera się na serii rezydencji artystycznych dla twórców wizualnych tego regionu oraz aktywnościach opartych na współpracy artystów z jego mieszkańcami. W sumie powstało kilkadziesiąt wystaw, filmów, instalacji i książek artystycznych. Działania skupiły się szczególnie na obszarach, na których mieszkańcy nie mieli dotychczas możliwości obcować ze sztuką współczesną, gdzie nie ma instytucji sztuki. Projekt Metropolis uwzględnia wiele perspektyw: społecznych, ekonomicznych, historycznych, kulturowych, politycznych.

Tworzy nową ikonografię Śląska, odpowiadającą dzisiejszym przemianom i wyzwaniom współczesności. Pośród zagadnień podejmowanych przez artystów znalazły się między innymi: umowność historii i granic, praca nad archiwami, język, wykluczenie ekonomiczne…

Trwający od trzech lat Projekt Metropolis współorganizowany przez Fundację Imago Mundi, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu i Muzeum Śląskie w Katowicach właśnie wszedł w ostateczną fazę. Do 19 kwietnia br. można podziwiać podsumowanie całości projektu — największą dotychczasową wystawę sztuki współczesnej, podejmującą się tworzenia aktualnego obrazu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Wystawa składa się z kilku części umiejscowionych w różnych punktach i w różnych obszarach: Muzeum Śląskim w Katowicach, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu, Kopalni Guido w Zabrzu, Czytelni Sztuki — Muzeum w Gliwicach. Dodatkowo elementem wystawy jest też instalacja w przestrzeni publicznej w Tychach.