Muzeum na kółkach to podróżująca wystawa edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zainstalowana w przenośnych kontenerach. Odwiedza głównie miasta do 50 000 mieszkańców oraz wybrane festiwale.

Na wystawie znajdują się między innymi: model żydowskiego miasteczka, kalendarium, fragmenty wspomnień i wywiadów oraz elementy dedykowane najmłodszym odbiorcom. Miasta, w których gości Muzeum na kółkach, związane są z dziedzictwem żydowskim, chociaż ich mieszkańcy nie zawsze są tego świadomi. Wystawa daje lokalnym społecznościom możliwość poznania podstawowej wiedzy na temat historii Żydów w ich miejscowościach i w Polsce. Projekt pozwala dzieciom i dorosłym poznać święta i zwyczaje dawnych sąsiadów.

Współpraca z lokalnymi partnerami jest dla organizatorów projektu szczególnie ważna, gdyż wspólnie z nimi organizuje wydarzenia towarzyszące wystawie.
Miasta, które odwiedza wystawa, wybierane są w konkursie na koordynatorów lokalnych. Najpierw proponują oni, a następnie realizują 3-dniowy program edukacyjny, towarzyszący wystawie w danej miejscowości. Od czerwca 2014 r. do kwietnia 2016 r. Muzeum na kółkach odwiedzi w sumie 47 miejscowości w całej Polsce.

Centralnym punktem wystawy jest interaktywna mapa każdego odwiedzanego miasta. Znajduje się na niej kilka lub nawet kilkanaście punktów związanych z żydowską historią danej miejscowości. Poza mapą można zobaczyć trójwymiarową makietę sztetla — małego skupiska miejskiego zachowującego tradycyjną obyczajowość żydowską. Makieta przybliża najważniejsze punkty typowego polsko-żydowskiego miasteczka. Nie jest to model żadnego konkretnego miasta, raczej prototyp poglądowy, ukazujący, jaki układ urbanistyczny, architektoniczny i społeczny mogły mieć miasteczka, w których Żydzi stanowili duży odsetek lokalnej społeczności.

Syntetyczne kalendarium porządkuje wiedzę i pokazuje skalę współistnienia Polaków i Żydów. Odwiedzający mogą dzielić się swoimi opiniami o wystawie, a także zadawać pytania — służą temu karteczki, które można przypinać za pomocą magnesów do ażurowych konstrukcji na jednej ze ścian. Odpowiedzi na te pytania można znaleźć potem na blogu Muzeum na kółkach.

Przy warsztatowym stole dzieci mogą po hebrajsku zapisać swoje imię, pokolorować maskę purimową albo zagrać w drejdla.
Dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG zwiedzanie wystawy i udział w zajęciach prowadzonych przez edukatorów jest bezpłatny.