To międzypokoleniowy i interdyscyplinarny projekt Fundacji Animacja. Jego celem jest zapoznanie młodych ludzi z kulturą lokalnych społeczności w których żyją, poprzez bezpośredni kontakt z narracjami seniorów lub przez obraz.

Realizowany od 2010 r. projekt obejmuje internetowe Archiwum Historii Mówionej Inaczej, znajdujące się na stronie internetowej Praga Gada. Gromadzone są w nim krótkie, fabularne opowieści, mikrohistorie w postaci plików audio, video oraz transkrypcji. Jak deklaruje pomysłodawca — troską fundacji jest, aby w archiwum znalazły się wątki charakteryzujące różne aspekty życia mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy od czasów międzywojnia do końca Peerelu oraz aby oddać głos osobom o różnych statusach społecznych.

Kolejnym etapem projektu jest wytypowanie opowieści do komiksu. Polega to na wyodrębnieniu z narracji praskich seniorów ważnych dla nich wątków i adaptacji ich na atrakcyjne dla młodego uczestnika kultury wizualnej nowele graficzne. Wydawane są one w formie serii bezpłatnych komiksów, np. Praga Gada. O wojnie, który ukazał się w grudniu 2013 r.

Ponadto seniorzy zostają włączeni w szereg Akcji!, czyli działań, które mają wzmocnić i promować kompetencje kulturowe, jakimi dysponują osoby w złotym wieku.

Praga Gada łączy pokolenie dziadków i wnuków, nie tylko poprzez sztukę komiksu, ale także dzięki bezpłatnym warsztatom: informatycznym, retrospekcji czy ilustracji. Warsztaty mają charakter międzypokoleniowych spotkań, na których seniorzy uczą się (np. informatyczne) lub nauczają (np. ilustracji).