To ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem tego działania jest wykorzystanie ogromnego potencjału czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia, jakim dysponują osoby w wieku 60+.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora — poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje).
Możliwe jest wspólne dopracowanie i rozwijanie pomysłów zgłoszonych na konkurs. Jak podkreślają organizatorzy, taka formuła jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Dotacje ze środków konkursu są przyznawane na realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Wsparcie w ramach konkursu mogą uzyskać przedsięwzięcia opracowane przez osoby 60+ we współpracy z wybraną organizacją czy instytucją nienastawioną na zysk, np. Uniwersytetem Trzeciego Wieku, fundacją, stowarzyszeniem, domem kultury, biblioteką albo nawet spółdzielnią mieszkaniową.

Dotychczas wsparcie otrzymały łącznie 232 projekty. Całkowita wysokość dotacji przyznanych na ich realizację wyniosła ponad 2 500 000 zł.