Żonglowanie to nie tylko dobra zabawa, ale i pożyteczny trening dla mózgu. Jak dowodzą specjaliści, żonglowanie oburącz doskonale rozwija i wyrównuje pracę obu półkul mózgowych i jest wręcz zalecane dla dzieci, które mają problemy z nauką i koncentracją.

Zajęcia z zakresu sztuki cyrkowej są więc znakomitym, choć chyba jeszcze niedocenianym, sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dom Kultury Błonie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie włączył zajęcia cyrkowe do swojej oferty. W trakcie zajęć przewidziana jest nauka: żonglowania chusteczkami szyfonowymi i piłeczkami, rozkręcanie talerzy, nauka trików na kiju kwiatowym i diabolo. Na początku zajęć dla rozgrzewki wykonywane są fabularyzowane ćwiczenia kinezjologiczne, które są dla mózgu niczym żonglowanie, tylko bez piłeczek.