Wystawę Grafika gra sztuki przygotował Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Premierowa odsłona ekspozycji odbyła się rok temu w Galerii Salon Akademii w warszawskiej ASP. Następne edycje, w odmiennie aranżowanych przestrzeniach, prezentowane były w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem.

Aktualnie wystawę można oglądać w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Ekspozycja obejmuje około 150 obiektów, ale nie plansz graficznych, lecz matryc do wielu technik graficznych — od najstarszego drzeworytu aż do współczesnych, np. instalacji multimedialnych. Ukazana została w ten sposób praca nad grafiką, od pierwszego etapu pracy nad dziełem, od zamysłu i koncepcji, poprzez kształtowanie matrycy, do samego procesu artystyczno-warsztatowego poprzedzającego i prowadzącego do powstania odbitki — etapu pracy obrazującego „niezwykłość graficznego myślenia”.

Ekspozycję tworzą dzieła kilku pokoleń warszawskich grafików związanych najpierw ze środowiskiem Szkoły Sztuk Pięknych, a następnie Akademii Sztuk Pięknych.

Bydgoska edycja wystawy zaistniała w szerszym kontekście polskiej sztuki graficznej, jest bowiem prezentowana równocześnie z retrospektywną ekspozycją Wielość w jedności. Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku, włączoną do programu Międzynarodowego Triennale Grafiki — Kraków 2015, stanowiącą trzecią część cyklu wystaw graficznych. Program ten upowszechnia i promuje piękną, ale trudną i wciąż zbyt mało znaną sztukę graficzną.