Przestrzeń gmachu urzędu miasta można wykorzystać nie tylko do zorganizowania tradycyjnej wystawy, ale — poprzez artystyczne działania — może ona stanowić doskonałą platformę aktywizacji mieszkańców, zachęcającą do dialogu między urzędnikami, artystami i widzami — petentami.

W ramach projektu Kultura samorządowa 25+ Narodowe Centrum Kultury wraz z Fundacją Bęc Zmiana we wrześniu ubiegłego roku ogłosiły pilotażowy konkurs na najlepszą Galerię Urząd. W ramach konkursu w wybranych przestrzeniach urzędów miejskich, przy współpracy urzędników, profesjonalnych kuratorów sztuki i artystów, zostały zorganizowane wystawy.

Celem konkursu było wypromowanie młodych artystów, twórców sztuki współczesnej przy jednoczesnym wykreowaniu zainteresowania sztuką współczesną i zainicjowaniu dialogu między twórcami a lokalną społecznością.

Do tej pilotażowej edycji zaproszono miasta: Gdynię, Słupsk, Lublin, Łódź i Bydgoszcz. Zostały w nich zorganizowane konkursy i wystawy oraz przeprowadzono działania w przestrzeni miejskiej.

Wyniki konkursu ogłoszono na początku tego roku. Każda z wystaw została poddana ocenie komisji składającej się z kuratorów, artystów oraz ekspertów z zakresu sztuki współczesnej i wystawiennictwa.
Punkty przyznawano w 4 kategoriach:

  • koncepcja kuratorska,
  • wartość artystyczna,
  • prezentacja wystawy oraz
  • sposób komunikacji wystawy wśród interesariuszy urzędów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Łódź.