W ustawionym na dworcu autobusowym w Krakowie automacie poza napojami można kupić też… książkę.

Zamontowany w tym miejscu „książkomat” oferuje póki co tylko dwa tytuły, ale jak zapowiadają pomysłodawcy z wydawnictwa ZNAK, jego oferta będzie w przyszłości rozbudowywana.