Pani Melodia to cykl autorskich zajęć umuzykalniających z muzyką klasyczną dla dzieci niepełnosprawnych, który przygotowała Filharmonia Krakowska.

Zajęcia odbywają się poza siedzibą Filharmonii, w ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie Małopolski i dedykowane są dzieciom o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności.

Zasadniczym celem projektu jest umożliwienie kontaktu z muzyką klasyczną dzieciom i młodzieży, które powodu swojej niepełnosprawności mają na co dzień z utrudniony do niej dostęp.

Zajęcia, na których treść składają się utwory muzyki klasycznej różnych epok (od Bacha po Chopina), poprowadzą artyści muzycy Filharmonii Krakowskiej. Utwory wykonywane podczas spotkań są dobierane tak, by tworzyły spójną całość z resztą aktywności — czyli narracją, prezentowanymi instrumentami, tańcami i zabawą. Motywem spajającym spotkania będzie postać Pani Melodii, która będzie miała swoją piosenkę, wykonywaną zawsze wspólnie z dziećmi. Podczas kolejnych spotkań Pani Melodii towarzyszą specjalni goście, m.in. Panie: Jarzębina, Sarabanda, Kropelka i Śnieżynka, a w kolejnych miesiącach także Panie: Wiosna, Biedronka, Łowiczanka, Jarzębina. Zajęcia będą się odbywać od kwietnia do grudnia 2016 r.