W Muzeum Narodowym w Warszawie w czerwcu ubiegłego roku rozpoczął się niecodzienny projekt autorstwa dyrektor muzeum Agnieszki Morawińskiej W Muzeum wszystko wolno. Jest to swego rodzaju muzealno-edukacyjny eksperyment, który polega na tym, że przygotowały wystawę czasową.

Przez pół roku grupa 69 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, podzielona na sześć zespołów kuratorskich, podczas cotygodniowych, czterogodzinnych spotkań poznawała muzeum i pracowała nad ekspozycjami. Dzieci przygotowały scenariusze i wybrały na wystawę blisko 300 eksponatów, a także opracowały koncepcję multimediów i scenografię ekspozycji, zaprojektowały druki edukacyjne, nagrały audioprzewodniki, przygotowały podpisy i wybrały dzieła do promocji wystawy.

Na kolejnych etapach przygotowywania wystawy młodzież spotykała się z całym zespołem muzeum. Kuratorzy i konserwatorzy dzielili się wiedzą o wybranych przez dzieci obiektach. Zespół działu edukacji koordynował cotygodniowe spotkania i czuwał nad harmonogramem prac, działy komunikacji oraz marketingu służyły wiedzą i doświadczeniem podczas prac nad kampanią promocyjną, konferencją prasową i wernisażem. Dział wydawnictw zaś wspierał dziecięcych kuratorów w opracowywaniu tekstów towarzyszących wystawie, podpisów, a także druków edukacyjnych i ulotek. Ukaże się również książka, będąca podsumowaniem rozłożonych w czasie działań, której autorami są przede wszystkim dzieci.

Na wystawie – podzielonej na sześć samodzielnych segmentów – prezentowane są dzieła ze wszystkich kolekcji dostępnych w muzeum: obiekty sztuki starożytnej i orientalnej, rzemiosło artystyczne, rzeźby dawne i współczesne, fotografie, rysunki i grafiki, monety i medale, ubiory oraz obrazy pochodzące z różnych epok.

Wiele z tych dzieł nigdy nie była pokazywana publiczności. Dzieci twierdzą, że odnalazły i uwolniły je z muzealnych magazynów.

Segmenty noszą kolejno nazwy: Las, Taniec Minotaura, Pokój Strachów, Gra w bohatera, Skarbiec, Zmiany. Wybór tematów wystaw i eksponatów może być zaskakujący. Zestawienia prac pochodzących z różnych epok i kręgów kulturowych ilustrują dziecięce zainteresowania, gusty i funkcje, jakie przypisują one idealnym pokazom muzealnym. Na wystawie zobaczyć można wiele tajemniczych przedmiotów oraz zaszyfrowane informacje i zadania. Wystawę można oglądać do 8 maja.