Jak przygotować widza do odbioru spektaklu? Jak dotrzeć do grup, które rzadko korzystają z oferty teatrów? W Teatrze Rozmaitości (TR) w Warszawie zorganizowano cały cykl edukacyjny skierowany do różnych grup odbiorców, szczególnie tych, którzy z różnych względów mogą mieć utrudniony dostęp do oferty teatru.

Na działania edukacyjne składają się m.in.:

  • Warsztaty otwarte — stanowią wprowadzenie do spektaklu, adresowane są do wszystkich widzów i sympatyków teatru bez względu na wiek, choć na niektóre spotkania organizatorzy zapraszają szczególnie seniorów. Uczestnicy warsztatów pod okiem pedagoga teatru poprzez działania teatralne zapoznają się z problematyką przedstawienia i z jego formą. Poszczególne spotkania koncentrują się na przykład na kwestii prawdy w teatrze, próbując ustalić, czy musi być ona prawdą aktora czy tylko postaci? Kiedy aktor jest dla widza najbardziej porywający? Gdzie jest granica aktorskiego obnażenia?
  • TR bez barier — to oferta skierowana do osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Widzom niewidomym i niedowidzącym czytana jest na żywo audiodeskrypcja, czyli opis tego, co dzieje się na scenie, zaś dla osób niesłyszących wyświetlane są napisy. Dzięki temu tacy widzowie mogą bez przeszkód uczestniczyć w spektaklu. I tak np. wieczór z audiodeskrypcją rozpoczyna się warsztatami przygotowującymi do odbioru spektaklu. Na początku widzowie wchodzą na scenę teatru, na której mogą bezpośrednio doświadczyć przestrzeni gry, dotknąć elementów scenografii i poznać rekwizyty. A w drugiej części warsztatów, poprzez działania performatywne i zadania aktorskie, poszukują odpowiedzi na pytania poruszane w spektaklach. Program jest kontynuacją i rozwinięciem projektu Audiodeskrypcja w TR, czyli warsztatów wiedzy o teatrze dla osób niewidomych z 2013 r.;
  • Mama, tata do teatru! — to projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi. W czasie trwania wybranych spektakli teatralnych, na które teatr zaprasza rodziców i opiekunów, TR Warszawa i Księgarnia Tarabuk organizuje tematyczne warsztaty dla dzieci. W pierwszym półroczu 2016 r. warsztaty te odbędą się pod hasłem Budujemy teatr! Uczestnicy będą tworzyć teatr marzeń z idealną widownią, zajmą się także budowaniem scenografii, tworzeniem kostiumów i poznają teatralne zawody;
  • TRop teaTR! — to z kolei propozycja warsztatów dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę teatralną. Warsztaty rozpoczynają się od zwiedzania teatru, a kończą zajęciami teatralnymi na scenie. W każdym z poszczególnych etapów podróży przez teatr dzieci poznają kolejne zawody i zadania osób — pracowników instytucji, których widz nie ma okazji zobaczyć, a bez których nie mogłoby się odbyć żadne przedstawienie.