Udostępnianie przestrzeni instytucji kultury czy prowadzenie działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych niestety wciąż nie jest standardem. Fundacja Kultury Bez Barier sprawia, że kultura staje się dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących.

Podejmowane w ramach fundacji działania mają prowadzić do tworzenia warunków:

 • gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii oraz
 • dających możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki.

Fundacja realizuje swoje zadania poprzez:

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dostosowanych do potrzeb osób wykluczanych z kultury z powodu niepełnosprawności;
 • przygotowywanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do filmów, spektakli teatralnych oraz wystaw;
 • upowszechnianie wiedzy o metodach i środkach przeciwdziałających skutkom niepełnosprawności;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji służących budowaniu społeczeństwa otwartego, świadomego, gotowego przełamywać bariery i burzyć stereotypy;
 • promowanie dobrych praktyk, dostarczanie informacji o pomysłach i rozwiązaniach realizowanych w innych krajach.

Dotychczas udało się:

 • udostępnić 85 spektakli w 24 polskich teatrach;
 • wykonać adaptację w 7 muzeach, m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Fabryce Schindlera;
 • opracować audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących do 56 filmów;
 • wykonać audiodeskrypcję i napisy do 28 wydanych i dostępnych w ogólnej sprzedaży filmów na DVD, m.in. do „Dziewczynki w trampkach”, „Wypełnić pustkę” i „Obławy”;
 • wykonać audiodeskrypcję do filmu „Chce się żyć”. Tytuł ten był drugim w Polsce przykładem filmu z audiodeskrypcją, który trafił do dystrybucji kinowej w całym kraju.

Działania w tym zakresie mogą stać się coraz bardziej powszechne, gdyż na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał kierunek pionierskich studiów podyplomowych: Udostępnianie Kultury i Sztuki Osobom Niepełnosprawnym. Kierunek ten otrzymał certyfikat Studia z przyszłością przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem m.in. Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Konfederacji Lewiatan oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk.