Fundacja Fundusz Partnerstwa przy współpracy z ARTzoną Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Kołem Naukowym Animatorów Kultury KNAK oraz All In UJ przygotowała zajęcia pod hasłem Akademia kreatywnej Edukacji Ekologicznej i Praktycznego Pisania Wniosków.

Projekt, który dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji, składał się z dwóch modułów zajęć.

Pierwszy warsztat był pewnego rodzaju wprowadzeniem w tematykę aktywnej edukacji, prowadzonej metodami pedagogiki zabawy.

Uczestnicy poznali aktywne metody edukacji ekologicznej wykorzystujące elementy pedagogiki zabawy, gier, inscenizacji, pokazów za pomocą teatrzyku Kamishibai, twórczego i kreatywnego recyklingu oraz różne ciekawe eksperymenty i doświadczenia.

Drugi moduł polegał na aktywnych warsztatach pisania wniosków konkursowych. Punktem wyjścia było planowanie strategiczne. Podczas warsztatów uczestnicy wcielali się również w rolę komisji oceniającej wnioski. Dzięki temu działaniu, czyli przez ocenę wniosków, dowiedzieli się, czym różni się dobry, wypełniony wyczerpująco wniosek, od wniosku, który nie przeszedłby oceny formalnej w danym konkursie. Akademia odbyła się czerwcu w ARTzonie w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie.

ARTzona to otwarta strefa dla działań społecznych i kulturalnych, część Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. Powstała w budynku, który prawie 60 lat temu powstał jako garaż dla samochodów przemysłowych, więc dzięki swojej powierzchni (500 m2) dał wiele możliwości. Tworzenie ARTzony zainicjowano w 2010 r., kiedy przygotowywano wniosek aplikacyjny do Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme). W ARTzonie znajduje się przestrzeń galeryjna, duża wielofunkcyjna sala z parkietem tanecznym (mieszcząca około 300 osób), mała sala o funkcji rekreacyjnej i koncertowej, studio filmowe (Stylowa Nowa Huta studio), kreatywna pracownia dla dzieci, pracownie muzyczne, muzyczne studio nagrań.