Centrum Sztuki Dziecka — wcześniej Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży — w Poznaniu istnieje od 32 lat. Centrum organizuje festiwale, zajęcia twórcze, warsztaty i imprezy dla dzieci. W okresie letnim rusza tak zwane Letnie Pogotowie Sztuki.

W zajęciach, które Centrum prowadzi już od 17 lat, biorą udział domy kultury, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły oraz indywidualni uczestnicy. Każdego roku projekt obejmuje około 30 spotkań z różnymi artystami i animatorami, w trakcie których dzieci mają okazję do kreatywnej wypowiedzi plastycznej, literackiej i parateatralnej. Każdy warsztat ma swój temat, uczestnicy wykonują dzieła sztuki, korzystając z różnorodnych materiałów i technik. Zajęcia prowadzą doświadczeni artyści związani z Centrum Sztuki Dziecka i ze Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym Magazyn. Celem zajęć jest tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży, stymulowanie twórczego rozwoju i odczuwania piękna.

Letnie Pogotowie Sztuki to wykorzystanie sztuki, aktywności artystycznej jako źródła zabawy i radości, nowych doświadczeń oraz satysfakcji.