Założone w 2008 r. Zentrum für politische Schönheit (Centrum Politycznego Piękna) to obecnie najbardziej znana w Niemczech parateatralna, działająca na pograniczu sztuki i polityki grupa action art. Sami jej członkowie nazywają swoje działania w przestrzeni publicznej interwencjami. Mają one zwracać uwagę na sprawę ochrony ludzkiego życia, starając się przy tym reprezentować interesy tych, którzy sami nie mają szans, aby to osobiście zrobić.

Członkowie grupy starają się poruszyć odbiorców, konfrontując ich z obecnymi lub minionymi humanitarnymi katastrofami. Do intencji grupy należy także uświadamianie mieszkańcom Zachodu, w jak uprzywilejowanych warunkach oni sami żyją i przypominanie im, jakie obowiązki łączą się z tym przywilejem.

Jedną z przeprowadzonych przez grupę akcji była Kindertransporthilfe des Bundes (Rządowa pomoc przy transportach dla dzieci), która rozpoczęła się w maju 2014 r.

Poprzez film reklamowy, broszury oraz stronę internetową przypominającą stronę niemieckiego Ministerstwa do Spraw Rodzinnych grupa propagowała fikcyjny program rządowej pomocy dla dzieci z Syrii. W wymyślonym przez artystów programie poszukiwano rodzin gotowych przyjąć opiekę na okres trwającej wojny ponad 55 000 syryjskich dzieci.

Pierwowzorem dla tego pomysłu była prawdziwa akcja brytyjskiego rządu z 1938 r., kiedy Wielka Brytania po pogromie Kryształowej Nocy przyjęła około 10 000 żydowskich dzieci. W ramach obecnie przygotowanej akcji odbyło się też spotkanie przedstawiciela grupy oraz dwójki ocalałych dzięki akcji z 1938 r. z pracownikami Urzędu Kanclerza Niemiec.

Co ciekawe, już w ciągu pierwszych 48 godzin działania strony internetowej owego fikcyjnego programu zadzwoniło około tysiąca zainteresowanych, a w ciągu tygodnia odpowiednie wnioski złożyło około 800 rodzin. Ostatecznie jednak niemiecki Minister ds. Rodziny nie zdecydował się na realizację szczegółowo opracowanego (również finansowo) programu.