Ze względu na stan techniczny budynku i niezbędny remont Oddział Teatralny Muzeum Historycznego Miasta Krakowa nie dysponuje ani przestrzenią wystawienniczą, ani edukacyjną. Nie zawiesza to jednak działalności edukacyjnej tego Oddziału. Wszelkie wydarzenia muszą się po prostu odbywać w terenie lub w zaprzyjaźnionych instytucjach.

Na okres od października do lutego w partnerstwie ze Starym Teatrem w Krakowie przygotowane zostały zajęcia z cyklu Zagraj w Teatr. Poświęcono je mniej znanym i nie zawsze „widocznym” zawodom teatralnym.

Raz w miesiącu młodzież ma możliwość dowiedzieć się, czym w teatrze zajmuje się inspicjent, jak pracuje akustyk, jak oświetleniowiec, a za co odpowiada kierownik techniczny.

Poznając historię zawodu (a przy okazji też historię teatru), młodzież spotyka się z osobami wykonującymi daną profesję, które nie tylko opowiadają o swojej pracy, ale również oprowadzają uczestników na zaplecze teatru, pokazując im miejsca związane z ich pracą i przybliżając poszczególne zagadnienia.