Otwarte Zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska — serwis internetowy, który ma się stać największym w Polsce katalogiem zabytków online. Stronę uzupełniają internauci — do tej pory opisali niemal 42 500 zabytków, a każdego dnia pojawiają się nowe!

Otwarte Zabytki działają na podobnej zasadzie jak Wikipedia. Każdy wprowadzony do bazy kościół, cmentarz czy zamek opisany jest podstawowymi danymi, takimi jak miejsce i czas budowy, styl, w jakim powstał, i numer w oficjalnym rejestrze zabytków. Zresztą sam projekt zainspirowany został edycją konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki 2011, który zorganizowała Wikimedia Polska.
Początki serwisu sięgają 2012 r., gdy w tak zwanym Społecznym Czynie Cyfrowym — obywatelskiej akcji czyszczenia danych pochodzących z Rejestru Zabytków — Centrum Cyfrowe zaprojektowało narzędzie, dzięki któremu internauci sprawdzali i uzupełniali podstawowe informacje o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania i współrzędne GPS.

W akcji wzięło udział ponad 7000 osób, a informacje o zabytkach edytowano ponad 10 000 razy. Sukces akcji zmotywował twórców narzędzia do rozwijania projektu. Uwzględniając sugestie użytkowników, narzędzie zostało rozbudowane o kolejne funkcjonalności (m.in. opis, tagi, fotografie, wydarzenia historyczne). W ten sposób powstał otwarto-zabytkowy serwis internetowy.

Umożliwia on swobodne edytowanie katalogu oraz wykorzystanie aplikacji służących m.in. do monitorowania i alarmowania o stanie zabytków, do tworzenia mapy zabytków oraz dodawania nowych obiektów do wspólnego katalogu.

Równolegle Centrum Cyfrowe prowadzi działania edukacyjne i animacyjne, zachęcające do angażowania się w cyfrową ochronę zabytków w każdym zakątku Polski. Serwis można znaleźć pod adresem http://otwartezabytki.pl/pl.