W dobie dynamicznego postępu technologicznego — w tym technologii cyfrowych — instytucje kultury ulegają równie gwałtownym przemianom. Często zdarza się jednak, że hamują je bariery wynikające z obostrzeń prawnych, brak wiedzy w tym zakresie czy wreszcie niemożność nadążania za dynamicznymi przemianami.

Dlatego też, w odpowiedzi na problem ograniczonej dostępności i otwartości wielu zasobów cyfrowej kultury — zdigitalizowanych w ramach publicznych środków — powstał projekt Ekultura.org. Realizuje go krakowska fundacja Warsztat Innowacji Społecznych. Ekultura.org to portal, który gromadzi wiedzę na temat nowych technologii oraz sposobów jej wykorzystania w świecie kultury.

Na stronie można znaleźć m.in.:

  • badania analizujące jakość dotychczasowej digitalizacji zasobów dziedzictwa, realizowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • poświęcony digitalizacji blog, na którym eksperci fundacji pokazują przykłady wykorzystania cyfrowej kultury oraz opisują światowe trendy związane z digitalizacją;
  • informacje o cyklach spotkań, warsztatów i konferencji, podczas których omawiane i prezentowane są różne oblicza digitalizacji oraz dobre praktyki jej promowania i zastosowania tak komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, który obsługuje Fundacja Batorego i finansowany jest z Funduszy EOG.