Teatr 21 zrodził się w 2005 r. z warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych Dać Szansę w Warszawie. Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły — osoby z zespołem Downa oraz z autyzmem. Początkowo grupa pracowała nad nietypowymi szkolnymi przedstawieniami jasełkowymi, z czasem zaczęła realizować spektakle autorskie. Większość z nich powstało na bazie własnych, wypracowanych w czasie prób, scenariuszy.

W ciągu 10 lat dodatkowe zajęcia z teatru zmieniły się w pracę, za którą aktorzy otrzymują wynagrodzenia. Zwykle teatr pracuje w systemie: dwie próby tygodniowo, jeden, dwa lub trzy nowe spektakle rocznie, no i oczywiście pokazy przedstawień i warsztaty, dodatkowo raz w tygodniu organizowane jest jakieś wydarzenie — spektakl, warsztaty, pokaz prób.

Spektakle Teatru 21 można było oglądać w warszawskich teatrach (Dramatyczny, Studio, Powszechny, Baj, Soho), w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, który jest głównym miejscem aktywności zespołu. Grupa występowała również na festiwalach w kraju i za granicą.

Teatr 21 działa już 11 lat, choć nie ma swojego stałego miejsca. Zespół postanowił to zmienić. Na początek, za pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl, zebrał środki na wyposażenie: najpotrzebniejsze teatralne narzędzia, takie jak konsola oświetleniowa, projektor multimedialny itp. Dodatkowo zebrał również środki na wyżywienie i transport do Berlina, gdzie aktorzy wybrali się na początku listopada br. ze spektaklem Śmiertelnie trudna gra.