MultiCentrum jest filią multimedialną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, które ma na celu naukę przez zabawę i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Oferta placówki skierowana jest do dwóch grup docelowych: grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły, świetlice) oraz uczestników indywidualnych, a także dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

W ramach programu Multinauczyciel, realizowanego przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie, MBP przygotowała m.in. kursy z biblioterapii i bajkoterapii.

Stworzono również moduł Multimuzyka, który wprowadza uczestników zajęć w świat muzyki, dźwięku i akustyki. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat poszczególnych gatunków muzycznych, twórców i instrumentów. Wyposażenie techniczne tego modułu umożliwia realizację zajęć z teorii i historii muzyki, jak również pozwala na tworzenie i nagrywanie własnych kompozycji lub aranżacji muzycznych za pomocą nowoczesnych technologii.

To, co zasługuje na szczególną uwagę, to fakt, że wszystkie zajęcia odbywające się w MultiCentrum są bezpłatne. Część z nich prowadzi zatrudniona kadra, część realizowana jest przez współpracujących z placówką wolontariuszy.