Muzeum POLIN po raz kolejny zaprasza muzealników z całej Polski do udziału w spotkaniach Muzealnego think-tanku. Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa.

Pierwsza edycja Muzealnego think-tanku dotyczyła muzeum partycypacyjnego, druga poświęcona była badaniu publiczności i jej rozwojowi. Tegoroczna edycja została zatytułowana Muzeum przeciw wykluczeniom.

Podczas kilku spotkań zaplanowanych na styczeń, luty i marzec 2017 r. organizatorzy mają nadzieję stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości i pytania. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady.

Co istotne, każdy z uczestników może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat do omówienia. Wstępna lista zagadnień obejmuje refleksje, m.in. na temat tego, jaką publiczność i w jaki sposób instytucje kultury zapraszają do wspólnych działań; komu oddają głos, o kim zapominają; jak reprezentowane są głosy mniejszościowe; na ile projekty włączające rzeczywiście włączają, a integrujące integrują?

Liczba miejsc Muzealnego think-tanku jest ograniczona, a osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że nie opuszczą więcej niż jednego dnia spotkań. Projekt jest współfinansowany z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.