W Bernie od ponad dziesięciu lat funkcjonuje muzeum Paula Klee. Zapewne nie wyróżniałoby się ono specjalnie na tle innych muzeów tego typu, gdyby nie funkcjonujące w ramach placówki muzeum Creaviva — centrum kreatywne dla każdego, a szczególnie dla dzieci. Wspierane przez Fundację Muzeum dla Dzieci, Creaviva oferuje zajęcia szkolne i warsztaty związane ze sztuką Paula Klee.

Stawiając na uczenie się przez działanie i doświadczenie, każdego odwiedzającego muzeum zachęca się do twórczego eksperymentu, tworzy się przestrzeń, w której poprzez obcowanie ze sztuką, można dać upust swojej fantazji. Poszczególne warsztaty konstruowane są tak, by uczestnicy mogli jak najlepiej, najbliżej i najdokładniej poznać prace Paula Klee, analizując ich kolory, faktury, namalowane kształty. Następnie przy wsparciu profesjonalistów — zarówno znawców sztuki, ale i samych artystów — uczestnicy zajęć sami, nieskrępowanie, mogą tworzyć własne dzieła.

Poszczególne zajęcia trwają od dwóch do trzech godzin. Bogata oferta obejmuje zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, poruszając różnorodną tematykę z zakresu sztuk pięknych. Strategia muzeum wywodzi się z przekonania, że każdy może poznać kulturę i sztukę, nie tylko przez bierny odbiór, ale i aktywne tworzenie.