Przygody Konika Polnego to słuchowisko dla dzieci, rodziców i dziadków.

Pierwsze odcinki są już dostępne na stronie internetowej. Projekt zrealizował Dom Kultury INSPIRO w Podłężu podczas rezydencji menadżerskich Joanny Zbeli, w ramach projektu Strefa53. W poszczególne role — poza pomysłodawczynią i autorką scenariusza — wcielili się przedstawiciele lokalnej społeczności. Główny bohater mieszka na podłęskiej łące i pewnego dnia razem z tatą dociera pod dom z napisem INSPIRO…

Projekt Strefa 53 skierowany jest do pracowników instytucji kulturalnych, animatorów, osób zainteresowanych tworzeniem instytucji kultury i partycypacją społeczną. To eksperyment, z którego skorzystają obecni i przyszli pracownicy instytucji kulturalnych, animatorzy, instruktorzy, kierownicy domów kultury, samorządy lokalne, a w rezultacie lokalne
społeczności.

Dom Kultury INSPIRO przekazuje na osiem miesięcy w ręce rezydentów dom kultury, aby dzielić się nie tylko infrastrukturą, ofertą, zaangażowaniem społeczności, ale także swoim doświadczeniem i możliwością realizacji autorskich pomysłów.

Podczas projektu rezydenci pod okiem doświadczonych animatorów i menedżerów kultury zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności. Udział w rezydencjach podzielony jest na dwie części. Pierwsza — zwana strefą poznawania — pozwala rezydentowi przyjrzeć się, jak działa INSPIRO. Druga polega na realizacji własnych autorskich projektów — oczywiście z pomocą kadry i z wykorzystaniem zaplecza domu kultury.