Synapsy to trzyletni, wielopoziomowy program, który realizuje Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Jego celem jest wspieranie edukacji kulturowej.

Projekt został stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań. Jest to próba wypracowania — łączącej edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną — nowoczesnej edukacji kulturowej, w której młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, ale czynnym uczestnikiem i współtwórcą działań. Do udziału w programie MIK zaprasza każdego, kto chce tworzyć projekty, łączące szkolnictwo z obszarem działań kultury. Wśród partnerów programu znajdują się zarówno instytucje kultury, jak i organizacje pozarządowe z obszaru Małopolski.

W ciągu pierwszego roku działalności programu udało się nie tylko przeprowadzić liczne warsztaty i szkolenia, ale także przygotować i udostępnić na stronie www.synapsy.malopolska.pl podręczniki dotyczące edukacji kulturalnej. Zawierają one wiele cennych i praktycznych wskazówek.

Do programu cały czas mogą dołączać kolejni partnerzy.

Program Synapsy jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.