Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował zgłoszenie pierwszego polskiego wniosku o wpis szopkarstwa krakowskiego na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Lista liczy obecnie 336 wpisów z całego świata, w tym m.in. jogę z Indii, rumbę z Kuby, merengue z Dominikany, obchody Las Fallas z Hiszpanii, teatr lalkowy z Czech i Słowacji czy system rozwiązywania sporów (tradycyjne sądownictwo Gada) ludu Oromo z Etiopii.

Szopkarstwo krakowskie jest tradycyjnym rzemiosłem, którego przejawy odnoszą się do wiedzy i umiejętności przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców Krakowa. Nabywanie umiejętności wykonywania szopki krakowskiej odbywa się w oparciu o przekaz rodzinny, obserwację uczestniczącą i relację mistrz–uczeń. Decyzja o wpisie zostanie podjęta na posiedzeniu Komitetu Międzyrządowego ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w grudniu 2018 r.