Konkurs Malowana Chata jest imprezą cykliczną, przygotowywaną przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Jest to najstarszy w Polsce konkurs dotyczący sztuki ludowej.

Wpływa nie tylko na podtrzymywanie unikatowej w skali Europy ludowej tradycji zdobienia ścian domów i obejść gospodarczych motywami kwiatowymi, ale jednocześnie stanowi dokumentację i archiwizację tych zjawisk. W konkursie biorą udział twórcy ludowi z kilkunastu wsi Powiśla Dąbrowskiego, którego centrum stanowi wieś Zalipie.

Dzięki konkursowi z roku na rok przybywa nowych uczestników, a nawet reaktywują się miejsca, gdzie dawno już zaprzestano tradycyjnego zdobienia domów.

Popularność konkursu ciągle rośnie: w 2013 r. twórcy pochodzili z 11 miejscowości Powiśla Dąbrowskiego, a w 2015 r. już z 17.