W tym miesiącu na jednym z krakowskich osiedli stanie budka… na książki. Historia pomysłu osiedlowych budek na książki rozpoczęła się na warsztatach Future City Game — Gra Miasto Przyszłości. Efektem warsztatów było kilka pomysłów mieszkańców na działanie w przestrzeni publicznej na ich osiedlach, a wśród nich: osiedlowe budki na książki i gazety.

Idea budki na książki, czyli bookcrossingu, jest szeroko rozpropagowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii i cieszy się tam dużą popularnością. Budki na książki to pomysł zakładający powstanie małych, ogólnodostępnych miejsc, tzw. mebli miejskich, funkcjonujących na zasadzie darmowych biblioteczek, przy pomocy których mieszkańcy mogliby się wymieniać między sobą książkami i gazetami.

W realizację pomysłu mieszkańców zaangażowali się studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, którzy wraz ze studentami Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej na zorganizowanych warsztatach stworzyli w sumie aż 14 projektów budki na książki. Wybór był ogromny, dlatego wszystkie prace zaprezentowano mieszkańcom na konsultacjach. Krakowianie mieli okazję zobaczyć makiety, rysunki, a także wysłuchać twórców poszczególnych projektów. Ostatecznie wskazali cztery najlepsze propozycje.

Studenci zbudowali cztery prototypy budek, które najpierw zaprezentowano na festynie rodzinnym, a następnie ustawiono na osiedlu w pobliżu docelowej lokalizacji. Mieszkańcy — bez względu na wiek — w pierwszej połowie wakacji mogli głosować na najlepszy ich zdaniem projekt. Zwyciężył projekt pod tytułem Magazyn interakcji. Pozostałe, które brały udział w konkursie, czyli Przystanek książka, Drzwi do świata książki oraz Szufladowiec, trafią do Zarządu Zieleni Miejskiej oraz do Integracyjnego Klubu Kultury Olsza.