Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka już po raz trzeci przygotował Laboratorium — półroczny cykl spotkań, na które składają się: zajęcia dla dzieci i osób starszych oraz seria spotkań dla seniorów.

Aby wziąć udział w zajęciach, trzeba pojawić się w duecie minimum: junior — senior. Jak deklarują organizatorzy, pierwsze dwie edycje Laboratorium (Laboratorium Dźwięku w 2015 r. i Laboratorium Zmysłów w 2016 r.) pokazały, że potrzeba międzypokoleniowych działań jest ogromna.

Tegoroczna edycja koncentruje się na zasobach zgromadzonych w archiwum Cricoteki oraz na tworzeniu własnych kolekcji, jako że to pojęcie jest niezwykle bliskie zarówno dzieciom, jak i osobom starszym. Przyczynkiem i inspiracją do twórczych działań są więc fotografie, filmy, afisze, plakaty, dźwięki, maszynopisy i rękopisy. Warsztaty prowadzą muzycy, aktorzy, dźwiękowcy, fotografowie, graficy. Trwałym efektem działań będzie publikacja dla dzieci dotycząca tworzenia kolekcji, udostępniona także na jednej z wolnych licencji.

Warsztaty potrwają do grudnia 2017 r.