Projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz przestrzeni publicznej pod taką właśnie nazwą zorganizowało i wdrożyło Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej. Realizowano go na terenie Poznania przez rok — od maja 2014 r.

Zwieńczeniem projektu było wydanie książki pod tytułem Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica. Książka skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym i ich rodziców. Ma ona zwiększać świadomość społeczną na temat przestrzeni publicznej i informować, jaki udział w jej kształtowaniu może mieć każdy obywatel.

Publikację zaprojektowano w taki sposób, że główną część, czyli opowieść dla dzieci, uzupełniają ukryte w otwieranych skrzydełkach teksty dla dorosłych. Tekstów jest 10, a każdy dotyczy innego zagadnienia, m.in.: wprowadzania wielokolorowych elewacji, rozrastania się miast w niekontrolowany sposób czy też bezpośredniego wpływu mieszkańców na otaczającą ich przestrzeń.

Koncepcja książki powstawała w burzliwej dyskusji między autorami a ekspertami. Najpierw powstało opowiadanie dla dzieci, w oparciu o które opracowano 10 tekstów uzupełniających. Ich zadaniem jest przybliżenie dorosłemu czytelnikowi najważniejszych kwestii związanych z przestrzenią publiczną, które pojawiają się w historiach dla dzieci. Na koniec ilustratorka nadała całej książce niepowtarzalną szatę graficzną, spójną z grafiką wszystkich materiałów edukacyjnych i promocyjnych wytworzonych w ramach projektu.

Publikację wydano w ubiegłym roku wspólnie z Narodowym Centrum Kultury w ramach serii Elementarz Kultury.