Projekt AUTENTYZM. Rodzina. Archiwum. Historia to kontynuacja zainicjowanych w 2014 r. działań skierowanych do dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

W ramach projektu zrealizowano warsztaty, wystawę wraz z wernisażem, a także seminarium dla pracowników instytucji kultury. Działania Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” były prowadzone w partnerstwie z Domem Spotkań z Historią oraz Fundacją SYNAPSIS.

Celem projektu było zainicjowanie kolejnych działań wychodzących poza utarte schematy oferty kierowanej do osób z autyzmem, a także kreowanie płaszczyzny do wspólnej pracy osób z autyzmem z ich rówieśnikami. Projekt współtworzyły w równym stopniu osoby związane z terapią, przedstawiciele instytucji kultury, animatorzy społeczni oraz artyści.

W warsztatach wzięła udział 22-osobowa grupa osób, w tym połowa ze spektrum autyzmu. Łączyła je chęć wzajemnego poznania, a różnił sposób używania języka, myślenia, wartościowania emocji, wyrażania potrzeb i zainteresowań. Materiałem do wspólnej pracy i działania były archiwa rodzinnych fotografii i gotowość do podzielenia się własnymi historiami. Podczas warsztatów powstały kolaże złożone z różnych zdjęć, które zaprezentowano szerokiej publiczności na specjalnie zaaranżowanej wystawie w Domu Spotkań z Historią.