Olechów, nazwany też osiedlem sypialnią, usytuowany jest na peryferiach Łodzi. Jak wspominają pracownicy Ośrodka Kultury Górna, to miejsce swego czasu wydawało się nieco ospałe i ubogie w ofertę kulturalną.

By to zmienić, od pięciu lat prowadzą na tym terenie nieformalną filię Ośrodka Kultury — Strefę Kultury Otwartej. W jej ramach powstał pomysł na projekt Ruchy nieteoretyczne, który miał inspirować młodzież do zupełnie nowego, kreatywnego podejścia do przestrzeni.

W ciągu dwóch miesięcy pracownicy ośrodka wraz z nauczycielami i uczniami ze szkoły podstawowej najpierw wypracowali konspekty scenariuszy zajęć, a następnie odkrywali na nowo przestrzeń podczas wspólnych spacerów. Uczniowie poznawali i nazywali uczucia, które kojarzyły się im z domem i próbowali je przedstawić w postaci znaków plastycznych.

Podczas spacerów nasłuchiwali i próbowali rejestrować w formie nagrań audio oraz wideo dźwięki miejsc, które są im najbliższe. Pomogły im w tym warsztaty, na których zdobyli praktyczne umiejętności: pracy z kamerą, montażu czy realizacji dźwięku. Wykonane przez uczestników elementy instalacji plastycznych oraz dźwiękowych posłużą do stworzenia wirtualnej, subiektywnej mapy osiedla z zaznaczonymi na niej istotnymi punktami, związanymi z dzieciństwem, dorastaniem czy domem.

Mapa będzie udostępniona na stronie projektu www.gorna.pl w formie otwartej i edytowalnej tak, by każdy miał możliwość dodania obiektów czy punktów, które są dla niego ważne. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018 program regionalny Koalicje Kultury realizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi.