W Małopolsce znajduje się jedno z największych skupisk skansenów, które od kilku lat zaczynają się cieszyć coraz większym zainteresowaniem turystów.

Aby zabezpieczyć zabytkowe obiekty, a także dostosować muzea na wolnym powietrzu do potrzeb odwiedzających, czyli: przygotować nowe, atrakcyjne wystawy stałe, sale edukacyjne dla najmłodszych czy udogodnienia dla niepełnosprawnych, Województwo Małopolskie zdecydowało się na realizację projektu Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, na który przeznaczono w sumie ponad 13,6 mln zł.

Skansenova to pierwszy realizowany na tak dużą skalę i tak kompleksowy projekt konserwacji zabytków drewnianych w regionie. Efekty prac remontowych rozpoczętych w wakacje — na które wydano do tej pory ponad 1,5 mln zł — widać już w dziewięciu skansenach objętych projektem. To jednak dopiero początek, w sumie działania prowadzone będą w aż 104 zabytkowych obiektach. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, które wynosi ponad 9,1 mln zł. Pozostałą kwotę pokrywają środki: Województwa Małopolskiego, małopolskich instytucji kultury oraz poszczególnych gmin.