Zamek Królewski w Warszawie co roku poszukuje wolontariuszy. Na rok 2018 przygotowano interesujący projekt Opowiadam skierowany do wolontariuszy, którzy chcą poznać historię Zamku i dzielić się nią z odwiedzającymi.

Współpraca polega na przekazywaniu historii mówionej. Wolontariusz wybiera jedną z ośmiu sal, np. Salę Wielką, Salę Rycerską lub Salę Canaletta, a następnie przygotowuje krótką opowieść o samym miejscu, jak i o dziełach sztuki, które się w nim znajdują. Historię przekazuje zwiedzającym, którzy nie korzystają z przewodników ani systemów audio. Wolontariusz sam wybiera godziny oraz dni tygodnia, w których będzie brał udział w projekcie; przy czym musi to być minimum 10 godzin miesięcznie.

Każdy z wolontariuszy otrzymuje koszulkę w oficjalnym kolorze zamku, dzięki czemu będzie identyfikowany z instytucją i samym projektem.