Muzeum Książki Dziecięcej (MKD) jest działem specjalnym i czytelnią naukową Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy — Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Idea powstania muzeum zrodziła się już w 1926 r. Jego bogactwem jest unikatowy księgozbiór, obejmujący literaturę polską dla dzieci (od 1801 r. do chwili obecnej), literaturę obcą w wyborze oraz bogatą literaturę przedmiotu (polską i obcą).

Dysponuje czytelnią czynną przez sześć dni w tygodniu. To polskie centrum informacji o książce dziecięcej, które jest warsztatem pracy dla historyków i teoretyków literatury dziecięcej, pedagogów, bibliotekarzy, wydawców, publicystów i samych twórców. Służy studentom i uczniom powyżej 13. roku życia.

Muzeum Książki Dziecięcej stara się promować wartościowe książki dla młodego czytelnika. W tym celu organizowane są m.in. spotkania z twórcami i promocje książek, a od dekady organizowany Konkurs Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej, wyłaniający coroczną Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Wspólnie z wydawnictwem MUZA SA powstała też seria wydawnicza Muzeum Książki Dziecięcej poleca, w której ukazało się 15 tytułów arcydzieł polskiej literatury dla młodego czytelnika wydanych po raz pierwszy w latach 1955–1980.

Ważnym wydarzeniem była też wystawa Korczak i dzieci. Wspólnota życiem okupiona, przygotowana razem z Teatrem Lalka, w 65. rocznicę śmierci doktora i jego wychowanków.

Wystawie książek ze zbiorów MKD (wśród których było wiele pierwszych wydań) oraz zebranym przez teatr dokumentom towarzyszyła mistrzowska scenografia Adama Kiliana.

Wystawa była przykładem udanego połączenia pięknej plastyki z ekspozycją druków oraz zdarzeniami o charakterze teatralnym i muzycznym.