W 2013 r. Zamek Cieszyn zorganizował wystawę Glass&Cup. Polish Design Stories która była prezentowana w Turcji na Istanbul Design Week.

Bazując na tym doświadczeniu, pracownicy Zamku Cieszyn postanowili przeanalizować procedury oraz doświadczenia różnych innych polskich instytucji, które wywoziły do Turcji artefakty towarzyszące polskim wydarzeniom kulturalnym, i podzielić się swoimi wnioskami.

Okazuje się, że niezrozumiałe procedury celne oraz różnice wynikające z prawa Unii Europejskiej (do której należy Polska) i Turcji często utrudniają wzajemne kontakty w kulturze.

W zależności od tego, czy dane obiekty wracają do Polski (np. elementy scenografii, instrumenty muzyczne), czy też nie (np. materiały promocyjne), inaczej wygląda sposób organizacji wywozu, inne są dokumenty i instytucje, do których trzeba się zgłosić.

W ten sposób powstał zrodził się projekt Tool. Exceed the limits, który poprzez przewodnik online ukazuje, jak krok po kroku przejść przez prawne i celne procedury.

Jest to ułatwienie dla galerii, muzeów, teatrów, a także osób prywatnych zainteresowanych pokazaniem w Turcji swojego dorobku.

Do analizy oraz tworzenia propozycji rozwiązania wykorzystane zostały elementy metody design thinking. Przewodnik jest dostępny na stronie Zamku Cieszyn w zakładce „Projekty”.

Projekt został sfinansowany ze środków Instytutu Adama Mickiewicza.