Pod taką nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach rozpoczął realizację projektu, który zyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

GOK chce zwiększyć zaangażowanie w życie mieszkańców gminy poprzez odkrywanie i wspieranie ich oddolnych inicjatyw kulturotwórczych. W ramach projektu podjęte zostaną działania diagnostyczne, a następnie ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne.

Działania diagnozujące zasoby kulturotwórcze Gminy Chojnice obejmą zarówno indywidualne wywiady pogłębione, spacery i „objazdy badawcze” po gminie oraz dokumentację fotograficzną i analizę przestrzeni.

W ramach badań zorganizowane będą też warsztaty i spotkania z mieszkańcami oraz animacje skierowane do młodzieży. Dzięki temu możliwe stanie się określenie lokalnych zasobów kulturotwórczych gminy i wskazanie na najistotniejsze potrzeby mieszkańców. Diagnoza posłuży do realizacji kolejnego etapu projektu, czyli ogłoszenia konkursu na najciekawsze inicjatywy lokalne. Ostatni etap obejmie wybór od 3 do 7 inicjatyw, które następnie zostaną zrealizowane wspólnie z mieszkańcami. Projektowi towarzyszyć będą działania promocyjne — umożliwi to nie tylko przeprowadzenie zaplanowanych działań, ale też wzmocni rolę GOK, jako instytucji otwartej na inicjatywy mieszkańców.