Muzeum Śląskie w Katowicach przygotowało ciekawy program pod hasłem Performatywny Magazyn. Przemysłowa panorama Śląska.

Ideą programu jest stworzenie autonomicznej strefy przeznaczonej dla młodych artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy. Muzeum oferuje przestrzeń do pracy oraz spotkań z odbiorcami programu, możliwość konsultacji z wykwalifikowanym zespołem i współpracującymi z instytucją ekspertami oraz promocję projektu realizowanego w ramach rezydencji.

Cykl ma umożliwić młodym artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów na zaproponowany przez muzeum temat. Zakłada on również poszerzenie kompetencji kulturowych i wrażliwości na współczesne środki wyrazu wśród odbiorców programu.

Na początku bieżącego roku odbył się nabór prac, którego celem było wyłonienie oryginalnych projektów, w sposób kreatywny interpretujących temat Przemysłowa panorama Śląska. Jury wyłoniło już dwa projekty, które będą realizowane pod koniec roku.

W ramach rezydencji muzeum pokrywa koszty podróży (związanej z realizacją rezydencji) oraz wypłaca rezydentowi honorarium w wysokości 5000 zł brutto na pokrycie kosztów noclegu. Ponadto muzeum zapewnia pulę środków na zakup lub wykonanie materiałów związanych z realizacją rezydencji lub jej projektu rezydencji w wysokości nieprzekraczalnej kwoty 10 000 zł brutto na każdą rezydencję.