Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, dotyczące wdrażania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i (lub) ich opiekunów.

Jego celem jest znalezienie nowatorskich rozwiązań, które w różny sposób rozwijają relacje społeczne, tworząc naturalne przyjacielskie i sąsiedzkie sieci wsparcia dla zależnych od pomocy innych osób starszych i (lub) ich opiekunów.

Projekt rozpoczął się już w grudniu 2016 r., gdy zbierano pierwsze szkice pomysłów. Autorzy najlepszych z nich zaproszeni zostali do inkubatora, odbyli szkolenia i na początku tego roku otrzymali dotację od 20 000 do 50 000 zł na testowanie swoich inicjatyw. W prowadzonych lokalnie działaniach pomagali im doświadczeni animatorzy. Faza ta zakończyła się 30 czerwca.

W lipcu odbędzie się 2-dniowe spotkanie — wymiana doświadczeń, na którym wybrane zostaną trzy najbardziej obiecujące rozwiązania. Otrzymają one dodatkową dotację w wysokości od 6000 do 12 000 zł oraz wsparcie ekspertów na dopracowanie pomysłu. Ponadto, dla każdego z nich Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przygotuje indywidualną strategię promocji wraz z pakietem materiałów. Innowację udokumentują m.in. materiały audiowizualne, poradniki i praktyczne porady, jak wdrażać rozwiązanie. Podczas spotkań biznesowych autorzy zaprezentują swój pomysł przed branżowym środowiskiem potencjalnych nabywców. Otrzymają też profesjonalne wsparcie sprzedażowe, aby skutecznie promować i wcielać w życie zwycięskie rozwiązanie. Projekt zakończy się w czerwcu 2019 r.

Więcej informacji i inspiracji na stronie Sieci wsparcia.