Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, we współpracy z dwiema szkołami: podstawową i ponadgimnazjalną, przygotował program edukacyjny Krytykuj mądrze, który ma zachęcać młodzież do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażania swojej opinii na temat obejrzanych spektakli.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Sieć kultury 2018, organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. We wrześniu we współpracujących z teatrem szkołach odbyły się zajęcia teoretyczne, podczas których młodzież zgłębiła wiedzę na temat pisania recenzji, oraz praktyczne, podczas których uczestnicy warsztatów poznali specyfikę pracy w teatrze.

Projekt zakończy się w październiku uroczystym podsumowaniem, połączonym z warsztatami dla nauczycieli o roli teatru w edukacji. Ich efektem będzie stworzona przez uczestników publikacja zawierająca ich autorskie recenzje spektakli repertuarowych Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.