Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Zajmuje się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej.

W 2017 r. na podstawie zebranych materiałów i badań etnograficznych przeprowadzonych na Podlasiu zespół stowarzyszenia przygotował wystawę poświęconą dawnemu dzieciństwu i opiece nad dziećmi. Na wystawie pojawiły się zdjęcia i opowieści, film ukazujący jedną z przeprowadzonych rozmów, zabawki inspirowane dawnymi zabawami, a także seria pocztówek ze starymi fotografiami. Całość zwieńczył uroczysty wernisaż, w którym udział wzięli rozmówcy i rozmówczynie uczestniczący w badaniu.

Jak podkreślają autorki, projekt niesie ze sobą ogromny potencjał. Stworzona wystawa jest wyrazem docenienia wiedzy i doświadczenia starszych pokoleń, a jej pozytywny odbiór wśród młodszych osób pokazuje, że takie opowieści mogą być ciekawe i inspirujące dla współczesnych rodziców i dzieci.

Jesienią stowarzyszenie planuje pokazać wystawę we wsiach, w których prowadzone były badania etnograficzne. Powstaną dwie wersje katalogu wystawy: dla dorosłych oraz dzieci.

Stowarzyszenie przygotuje także ofertę edukacyjną i poprowadzi warsztaty w szkołach podstawowych na Podlasiu. W 2018 r. projekt otrzymał częściowe dofinansowanie z MKiDN. Dlatego stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę na portalu Odpal Projekt.

Na stronie można zapoznać się ze szczegółami projektu, możliwościami wsparcia oraz atrakcyjnymi nagrodami. W zamian za wsparcie stowarzyszenie oferuje m.in. katalog wystawy, pocztówkę z pozdrowieniami z Podlasia, lokalne przetwory czy wspólne ognisko pod rozgwieżdżonym podlaskim niebem.