Kampania społeczna pod tym właśnie tytułem nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym świecie. Zapoczątkowała je w 1992 r. brytyjska fundacja BookTrust.

Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych od grudnia 2017 r. otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę z wierszami dla dzieci najwybitniejszych polskich poetów oraz broszurę informacyjną o roli czytania w rozwoju młodego człowieka. We wrześniu br. w ramach kampanii rozpoczął się pilotażowy projekt — tym razem dla trzylatków. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajduje się również broszura informacyjna dla rodziców pt. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

Dzięki akcji dziecko pozna bibliotekę jako ważne miejsce na mapie dzieciństwa i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego organizatorem jest Instytut Książki.