Archi-przygody to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia «architektura».

Podczas zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw, poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą zapoznają się ze „sztuką budowania”. Celem programu jest rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Program przygotowało Narodowe Centrum Kultury. Twórcy proponują 10 scenariuszy zajęć do realizacji w przedszkolu. Część zajęć można przeprowadzić również w domu kultury, bibliotece czy przestrzeni publicznej.