Muzeum Etnograficzne w Poznaniu przygotowało oryginalną, bardzo wzruszającą wystawę. Czarno na Białym w Kolorze prezentuje pięćdziesiąt najstarszych (wykonanych w latach 1890–1939) archiwalnych fotografii ze zbiorów muzeum, pochodzących z różnych regionów Polski, prezentowanych po raz pierwszy w wersji kolorowej.

Prezentowane pokolorowane i powiększone wersje zdjęć nie zostały wcześniej zrekonstruowane ani wyretuszowane. Nie odmłodzono ich i nie oprawiono w żadne ramy. Zdjęcia zostały jedynie zdigitalizowane i poddane koloryzacji cyfrowej; czarno-białym fotografiom nadano kolory prawdopodobne i zgodne z kolorami występującymi w danym czasie i danym miejscu.

Mimo tego, że żadne zdjęcie nie odwzoruje idealnie prawdziwych kolorów sfotografowanych ludzi i ich rzeczy, pokolorowanie czarno-białych zdjęć urealnia przedstawioną na nich historię i stwarza z nich dokument bliższy prawdzie. Ponieważ wiele zdjęć z tego zbioru jest zagadką, pracownicy muzeum nie znają ich autora czy miejsca wykonania ani nie wiedzą nic o osobach, które przedstawiają — twórcy wystawy zachęcają zwiedzających do dzielenia się swoimi uwagami i odkryciami.