Synapsy to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań.

W ramach Synaps prowadzone są działania informacyjne i sieciujące, organizowane są kursy warsztatowe dla nauczycieli i animatorów, konkurs na realizację lokalnych projektów, diagnoza oraz ewaluacja.

W 2016 r. powstała platforma Synapsy, na której, oprócz aktualności programowych, umieszczane są interesujące materiały edukacyjne, w tym podręcznik dla nauczycieli i animatorów „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” z praktycznymi wskazówkami, wnioskami popartymi doświadczeniem pedagogicznym i animatorskim oraz opisami metod tworzenia projektów edukacji kulturowej z dziećmi w różnym wieku.

Program Synapsy realizuje Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura oraz dzięki środkom z budżetu Województwa Małopolskiego.