Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu dwa lata temu przygotował oryginalny interdyscyplinarny program edukacji tanecznej Poruszyciele#Wałbrzych.

Program był skierowany do wałbrzyskiej młodzieży, a poprzez kompleksowe działania pedagogiczno-taneczne pozwolił na szeroką interakcję społeczną. Podczas warsztatów ruchowych i wykładów o tańcu twórcom udało się włączyć do działań młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych, uczniów szkół, seniorów i dzieci. Projekt stworzył platformę spotkania wałbrzyskich nauczycieli tańca, choreografów związanych z produkcjami teatralnymi oraz gościnnych pedagogów z innych miast Polski.

Uzupełniał go warsztat fotograficzny, na którym uczestnicy uczyli się, jak zatrzymać ruch w aparacie telefonu komórkowego. Dzięki projektowi uczestnicy nie tylko wzięli udział w niepowtarzalnym na tę skalę wydarzeniu edukacyjno-tanecznym, ale także mogli poczuć się częścią społeczności tańca oraz przyjrzeć się swojemu ciału jako narzędziu komunikacji.

Działania zakończyły się muzyczno-tanecznym wydarzeniem zorganizowanym w teatrze.